دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا

نسرين مويدنيا
2
میانگین پخش
280
تعداد پخش
24
دنبال کننده
بازشنيزن اين اپيزود با مراحل توليد پودر آب پنير آشنا ميشيد. ...

بازشنيزن اين اپيزود با مراحل توليد پودر آب پنير...

05:03
 • 74

 • 1 سال پیش
05:03
ارائه مطالب مفيد و ساده در راستاي پاسخ گويي به سوالات عمومي در خصوص شير و محصولات لبني _______________ راه ارتباطي براي دريافت سوالات شما در خصوص اطلاعات عمومي شير: صفحه اينستاگرام: @food_experts...
ارائه مطالب مفيد و ساده در راستاي پاسخ گويي به سوا...
04:57
 • 2

 • 2 سال پیش
04:57
ارائه مطالب مفيد و ساده در راستاي پاسخ گويي به سوالات عمومي در خصوص شير و محصولات لبني _______________ راه ارتباطي براي دريافت سوالات شما در خصوص اطلاعات عمومي شير: صفحه اينستاگرام: @food_experts...
ارائه مطالب مفيد و ساده در راستاي پاسخ گويي به سوا...
03:43
 • 2

 • 2 سال پیش
03:43
ارائه مطالب مفيد و ساده در راستاي پاسخ گويي به سوالات عمومي در خصوص شير و محصولات لبني _______________ راه ارتباطي براي دريافت سوالات شما در خصوص اطلاعات عمومي شير: صفحه اينستاگرام: @food_experts...
ارائه مطالب مفيد و ساده در راستاي پاسخ گويي به سوا...
04:04
 • 1

 • 2 سال پیش
04:04
 • 2

 • 2 سال پیش
02:41
 • 1

 • 2 سال پیش
05:55
ارائه مطالب مفيد و ساده در راستاي پاسخ گويي به سوالات عمومي در خصوص شير و محصولات لبني _______________ راه ارتباطي براي دريافت سوالات شما در خصوص اطلاعات عمومي شير: صفحه اينستاگرام: @food_experts...
ارائه مطالب مفيد و ساده در راستاي پاسخ گويي به سوا...
04:34
 • 2

 • 2 سال پیش
04:34
ارائه مطالب مفيد و ساده در راستاي پاسخ گويي به سوالات عمومي در خصوص شير و محصولات لبني _______________ راه ارتباطي براي دريافت سوالات شما در خصوص اطلاعات عمومي شير: صفحه اينستاگرام: @food_experts...
ارائه مطالب مفيد و ساده در راستاي پاسخ گويي به سوا...
05:34
 • 0

 • 2 سال پیش
05:34
 • 2

 • 2 سال پیش
04:53
 • 2

 • 2 سال پیش
04:32
 • 1

 • 2 سال پیش
04:48
 • 2

 • 2 سال پیش
04:21
ارائه مطالب مفيد و ساده در راستاي پاسخ گويي به سوالات عمومي در خصوص شير و محصولات لبني _______________ راه ارتباطي براي دريافت سوالات شما در خصوص اطلاعات عمومي شير: صفحه اينستاگرام: @food_experts...
ارائه مطالب مفيد و ساده در راستاي پاسخ گويي به سوا...
02:56
 • 1

 • 2 سال پیش
02:56
 • 3

 • 3 سال پیش
03:55
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————- ▶️ درسنامه صوتي واحد تخصصي (دانشگاهي) صنايع لبني رشته علوم و مهندسي صنايع غذايي ✳️آموزشي مختص: ✅ دانشجويان رشته صنايع غذايي و ✅علاقه من...
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————...
02:34
 • 1

 • 3 سال پیش
02:34
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————- ▶️ درسنامه صوتي واحد تخصصي (دانشگاهي) صنايع لبني رشته علوم و مهندسي صنايع غذايي ✳️آموزشي مختص: ✅ دانشجويان رشته صنايع غذايي و ✅علاقه من...
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————...
02:35
 • 1

 • 3 سال پیش
02:35
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————- ▶️ درسنامه صوتي واحد تخصصي (دانشگاهي) صنايع لبني رشته علوم و مهندسي صنايع غذايي ✳️آموزشي مختص: ✅ دانشجويان رشته صنايع غذايي و ✅علاقه من...
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————...
02:05
 • 1

 • 3 سال پیش
02:05
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————- ▶️ درسنامه صوتي واحد تخصصي (دانشگاهي) صنايع لبني رشته علوم و مهندسي صنايع غذايي ✳️آموزشي مختص: ✅ دانشجويان رشته صنايع غذايي و ✅علاقه من...
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————...
02:29
 • 0

 • 3 سال پیش
02:29
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————- ▶️ درسنامه صوتي واحد تخصصي (دانشگاهي) صنايع لبني رشته علوم و مهندسي صنايع غذايي ✳️آموزشي مختص: ✅ دانشجويان رشته صنايع غذايي و ✅علاقه من...
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————...
02:11
 • 1

 • 3 سال پیش
02:11
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————- ▶️ درسنامه صوتي واحد تخصصي (دانشگاهي) صنايع لبني رشته علوم و مهندسي صنايع غذايي ✳️آموزشي مختص: ✅ دانشجويان رشته صنايع غذايي و ✅علاقه من...
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————...
02:21
 • 1

 • 3 سال پیش
02:21
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————- ▶️ درسنامه صوتي واحد تخصصي (دانشگاهي) صنايع لبني رشته علوم و مهندسي صنايع غذايي ✳️آموزشي مختص: ✅ دانشجويان رشته صنايع غذايي و ✅علاقه من...
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————...
02:16
 • 0

 • 3 سال پیش
02:16
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————- ▶️ درسنامه صوتي واحد تخصصي (دانشگاهي) صنايع لبني رشته علوم و مهندسي صنايع غذايي ✳️آموزشي مختص: ✅ دانشجويان رشته صنايع غذايي و ✅علاقه من...
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————...
02:47
 • 1

 • 3 سال پیش
02:47
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————- ▶️ درسنامه صوتي واحد تخصصي (دانشگاهي) صنايع لبني رشته علوم و مهندسي صنايع غذايي ✳️آموزشي مختص: ✅ دانشجويان رشته صنايع غذايي و ✅علاقه من...
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————...
02:04
 • 1

 • 3 سال پیش
02:04
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————- ▶️ درسنامه صوتي واحد تخصصي (دانشگاهي) صنايع لبني رشته علوم و مهندسي صنايع غذايي ✳️آموزشي مختص: ✅ دانشجويان رشته صنايع غذايي و ✅علاقه من...
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————...
02:07
 • 1

 • 3 سال پیش
02:07
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————- ▶️ درسنامه صوتي واحد تخصصي (دانشگاهي) صنايع لبني رشته علوم و مهندسي صنايع غذايي ✳️آموزشي مختص: ✅ دانشجويان رشته صنايع غذايي و ✅علاقه من...
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————...
02:13
 • 0

 • 3 سال پیش
02:13
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————- ▶️ درسنامه صوتي واحد تخصصي (دانشگاهي) صنايع لبني رشته علوم و مهندسي صنايع غذايي ✳️آموزشي مختص: ✅ دانشجويان رشته صنايع غذايي و ✅علاقه من...
شناخت شير و شيمي آن شامل مباحث: ————————...
02:32
 • 1

 • 3 سال پیش
02:32
shenoto-ads
shenoto-ads