دانش و فناوري شير | Dr Dairy  | دكترنسرين مويدنيا

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا

نسرين مويدنيا
1
میانگین پخش
124
تعداد پخش
5
دنبال کننده
دانش و فناوري شير | Dr Dairy  | دكترنسرين مويدنيا

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا

نسرين مويدنيا
1
میانگین پخش
124
تعداد پخش
5
دنبال کننده

پادكست هاي عمومي شير - ٢٣- خوردن ماست و ماهی باهم!! بله یا خیر؟
ارائه مطالب مفيد و ساده در راستاي پاسخ گويي به سوالات عمومي در خصوص شير و محصولات لبني _______________ راه ارتباطي براي دريافت سوالات شما در خصوص اطلاعات عمومي شير: صفحه اينستاگرام: @food_experts...
ارائه مطالب مفيد و ساده در راستاي پاسخ گويي به سوا...
04:57
 • 0

 • 11 ماه پیش
04:57
پادكست هاي عمومي شير - ٢٢- روغن بدون کالری!!
ارائه مطالب مفيد و ساده در راستاي پاسخ گويي به سوالات عمومي در خصوص شير و محصولات لبني _______________ راه ارتباطي براي دريافت سوالات شما در خصوص اطلاعات عمومي شير: صفحه اينستاگرام: @food_experts...
ارائه مطالب مفيد و ساده در راستاي پاسخ گويي به سوا...
03:43
 • 1

 • 1 سال پیش
03:43
پادكست هاي عمومي شير - ٢١- آرامش و تقویت حافظه با يك اسيد آمينه خاص (GABA)
ارائه مطالب مفيد و ساده در راستاي پاسخ گويي به سوالات عمومي در خصوص شير و محصولات لبني _______________ راه ارتباطي براي دريافت سوالات شما در خصوص اطلاعات عمومي شير: صفحه اينستاگرام: @food_experts...
ارائه مطالب مفيد و ساده در راستاي پاسخ گويي به سوا...
04:04
 • 1

 • 1 سال پیش
04:04
پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٨٢- عیب خاکستری شدن شیر
 • 0

 • 1 سال پیش
02:41
پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٨١- لزج شدن و طنابي شدن شير
 • 0

 • 1 سال پیش
05:55
پادكست هاي عمومي شير - ٢٠- افت ارزش غذايي با تشكيل هيدروكسي متيل فورفورال (HMF)
ارائه مطالب مفيد و ساده در راستاي پاسخ گويي به سوالات عمومي در خصوص شير و محصولات لبني _______________ راه ارتباطي براي دريافت سوالات شما در خصوص اطلاعات عمومي شير: صفحه اينستاگرام: @food_experts...
ارائه مطالب مفيد و ساده در راستاي پاسخ گويي به سوا...
04:34
 • 0

 • 1 سال پیش
04:34
پادكست هاي عمومي شير - ١٩- شنیده ها و باورهای ما در مورد عسل - هیدروکسی متیل فورفورال
ارائه مطالب مفيد و ساده در راستاي پاسخ گويي به سوالات عمومي در خصوص شير و محصولات لبني _______________ راه ارتباطي براي دريافت سوالات شما در خصوص اطلاعات عمومي شير: صفحه اينستاگرام: @food_experts...
ارائه مطالب مفيد و ساده در راستاي پاسخ گويي به سوا...
05:34
 • 0

 • 1 سال پیش
05:34
shenoto-ads
shenoto-ads