• 11 ماه پیش

  • 69

  • 05:03

اشاره اي ساده به مراحل توليد پودر آب پنير

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
0
0
0

اشاره اي ساده به مراحل توليد پودر آب پنير

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
  • 05:03

  • 69

  • 11 ماه پیش

توضیحات

بازشنيزن اين اپيزود با مراحل توليد پودر آب پنير آشنا ميشيد.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads