• 2 سال پیش

  • 1

  • 02:41

پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٨٢- عیب خاکستری شدن شیر

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
0
0
0

پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٨٢- عیب خاکستری شدن شیر

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
  • 02:41

  • 1

  • 2 سال پیش

توضیحات
—————-

با صدای
دكتر نسرين مويدنيا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads