• 1 سال پیش

  • 1

  • 05:03
پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٦٨- اشاره_ای_ساده_به_مراحل_تولید_پورد_آب_پنیر

پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٦٨- اشاره_ای_ساده_به_مراحل_تولید_پورد_آب_پنیر

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
0
پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٦٨- اشاره_ای_ساده_به_مراحل_تولید_پورد_آب_پنیر
  • 05:03

  • 1

  • 1 سال پیش

پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٦٨- اشاره_ای_ساده_به_مراحل_تولید_پورد_آب_پنیر

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
0

توضیحات
—————-

با صدای
دكتر نسرين مويدنيا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads