• 1 سال پیش

  • 1

  • 06:03
پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٥١- چگونگی تشکیل برهمکنش های هیدروفوب

پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٥١- چگونگی تشکیل برهمکنش های هیدروفوب

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
1
پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٥١- چگونگی تشکیل برهمکنش های هیدروفوب
  • 06:03

  • 1

  • 1 سال پیش

پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٥١- چگونگی تشکیل برهمکنش های هیدروفوب

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
1

توضیحات
—————-

با صدای
دكتر نسرين مويدنيا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads