• 1 سال پیش

  • 1

  • 03:01
پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٤٠- مثالی برای درک بهتر اهمیت چربی و رطوبت در قابلیت ذوب پنیر.

پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٤٠- مثالی برای درک بهتر اهمیت چربی و رطوبت در قابلیت ذوب پنیر.

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
0
پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٤٠- مثالی برای درک بهتر اهمیت چربی و رطوبت در قابلیت ذوب پنیر.
  • 03:01

  • 1

  • 1 سال پیش

پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٤٠- مثالی برای درک بهتر اهمیت چربی و رطوبت در قابلیت ذوب پنیر.

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
0

توضیحات
—————-

با صدای
دكتر نسرين مويدنيا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads