• 3 سال پیش

  • 0

  • 05:24

پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - 20- رسيدن_به_سفتي_و_قوام_مناسب_در_محصول_خامه

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
0
0
0

پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - 20- رسيدن_به_سفتي_و_قوام_مناسب_در_محصول_خامه

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
  • 05:24

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات
—————-

با صدای
دكتر نسرين مويدنيا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads