• 1 سال پیش

  • 1

  • 05:22
پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٤١- اشاره ای ساده به رفتار فیزیکی مواد غذایی با چند مثال لبني

پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٤١- اشاره ای ساده به رفتار فیزیکی مواد غذایی با چند مثال لبني

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
0
پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٤١- اشاره ای ساده به رفتار فیزیکی مواد غذایی با چند مثال لبني
0
0

پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٤١- اشاره ای ساده به رفتار فیزیکی مواد غذایی با چند مثال لبني

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
  • 05:22

  • 1

  • 1 سال پیش

توضیحات
—————-

با صدای
دكتر نسرين مويدنيا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads