• 1 سال پیش

  • 0

  • 08:56
پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٣٩- عوامل اثرگذار بر قابلیت ذوب شدن پنیر.

پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٣٩- عوامل اثرگذار بر قابلیت ذوب شدن پنیر.

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
0
پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٣٩- عوامل اثرگذار بر قابلیت ذوب شدن پنیر.
0
0

پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٣٩- عوامل اثرگذار بر قابلیت ذوب شدن پنیر.

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
  • 08:56

  • 0

  • 1 سال پیش

توضیحات
—————-

با صدای
دكتر نسرين مويدنيا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads