• 3 سال پیش

  • 1

  • 05:42

پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٥٤- پتانسیل زتا یا پتانسیل الکتروکینتیکی (با مثال کازئین)

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
1
1
0

پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٥٤- پتانسیل زتا یا پتانسیل الکتروکینتیکی (با مثال کازئین)

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
  • 05:42

  • 1

  • 3 سال پیش

توضیحات
—————-

با صدای
دكتر نسرين مويدنيا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads