• 3 سال پیش

  • 0

  • 05:28

پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٦٤- شناخت ویژگی های كلي باكتري هاي سایکروتروف شیر

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
0
0
0

پادكست هاي علمي- تخصصي صنعت شير - ٦٤- شناخت ویژگی های كلي باكتري هاي سایکروتروف شیر

دانش و فناوري شير | Dr Dairy | دكترنسرين مويدنيا
  • 05:28

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات
—————-

با صدای
دكتر نسرين مويدنيا
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads