مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور

بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان
48
میانگین پخش
526
تعداد پخش
18
دنبال کننده

مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور

بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان
48
میانگین پخش
526
تعداد پخش
18
دنبال کننده

جلسه پرسش و پاسخ به مناسبت 15 بهمن و نخست وزیری مهندس بازرگان...
جلسه پرسش و پاسخ به مناسبت 15 بهمن و نخست وزیری مه...
02:18:15
 • 155

 • 3 سال پیش
02:18:15
سخنرانی همایش‌ها، سالگردها و... با موضوع مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور...
سخنرانی همایش‌ها، سالگردها و... با موضوع مهندس باز...
31:15
 • 84

 • 3 سال پیش
31:15
سخنرانی همایش‌ها، سالگردها و... با موضوع مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور...
سخنرانی همایش‌ها، سالگردها و... با موضوع مهندس باز...
22:58
 • 33

 • 3 سال پیش
22:58
سخنرانی همایش‌ها، سالگردها و... با موضوع مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور...
سخنرانی همایش‌ها، سالگردها و... با موضوع مهندس باز...
21:28
 • 35

 • 3 سال پیش
21:28
سخنرانی همایش‌ها، سالگردها و... با موضوع مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور...
سخنرانی همایش‌ها، سالگردها و... با موضوع مهندس باز...
34:13
 • 102

 • 3 سال پیش
34:13
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان...
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان
11:57
 • 14

 • 3 سال پیش
11:57
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان...
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان
11:30
 • 12

 • 3 سال پیش
11:30
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان...
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان
11:07
 • 9

 • 3 سال پیش
11:07
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان...
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان
12:15
 • 24

 • 3 سال پیش
12:15
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان...
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان
16:26
 • 10

 • 3 سال پیش
16:26
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان...
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان
06:50
 • 48

 • 3 سال پیش
06:50
shenoto-ads
shenoto-ads