مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور

مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور

بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان
38
میانگین پخش
433
تعداد پخش
5
دنبال کننده
مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور

مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور

بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان
38
میانگین پخش
433
تعداد پخش
5
دنبال کننده

دولت موقت، بایدها و نبایدها
جلسه پرسش و پاسخ به مناسبت 15 بهمن و نخست وزیری مهندس بازرگان
جلسه پرسش و پاسخ به مناسبت 15 بهمن و نخست وزیری مه...
02:18:15
 • 136

 • 1 سال پیش
02:18:15
سخنرانی های بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس بازرگان - مصطفی تاجزاده
سخنرانی همایش‌ها، سالگردها و... با موضوع مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور
سخنرانی همایش‌ها، سالگردها و... با موضوع مهندس باز...
31:15
 • 75

 • 1 سال پیش
31:15
سخنرانی های بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس بازرگان - حسین نورانی نژاد
سخنرانی همایش‌ها، سالگردها و... با موضوع مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور
سخنرانی همایش‌ها، سالگردها و... با موضوع مهندس باز...
22:58
 • 23

 • 1 سال پیش
22:58
سخنرانی های بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس بازرگان - فاطمه گوارایی
سخنرانی همایش‌ها، سالگردها و... با موضوع مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور
سخنرانی همایش‌ها، سالگردها و... با موضوع مهندس باز...
21:28
 • 29

 • 1 سال پیش
21:28
سخنرانی های بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس بازرگان - محمد توسلی
سخنرانی همایش‌ها، سالگردها و... با موضوع مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور
سخنرانی همایش‌ها، سالگردها و... با موضوع مهندس باز...
34:13
 • 97

 • 1 سال پیش
34:13
مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور - تقی رحمانی
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان
11:57
 • 4

 • 1 سال پیش
11:57
مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور - علی مزروعی
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان
11:30
 • 7

 • 1 سال پیش
11:30
مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور - سعید درودی
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان
11:07
 • 6

 • 1 سال پیش
11:07
مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور - حسین رفیعی
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان
12:15
 • 15

 • 1 سال پیش
12:15
مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور - زهرا بازرگان
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان
16:26
 • 5

 • 1 سال پیش
16:26
shenoto-ads
shenoto-ads