• 1 سال پیش

  • 6

  • 11:07
مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور - سعید درودی

مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور - سعید درودی

مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور
0
مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور - سعید درودی
  • 11:07

  • 6

  • 1 سال پیش

مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور - سعید درودی

مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور
0

توضیحات
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان

shenoto-ads
shenoto-ads