• 1 سال پیش

  • 7

  • 11:30
مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور - علی مزروعی

مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور - علی مزروعی

مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور
0
مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور - علی مزروعی
  • 11:30

  • 7

  • 1 سال پیش

مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور - علی مزروعی

مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور
0

توضیحات
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان

shenoto-ads
shenoto-ads