• 2 سال پیش

  • 12

  • 11:30

مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور - علی مزروعی

مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور
0
0
0

مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور - علی مزروعی

مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور
  • 11:30

  • 12

  • 2 سال پیش

توضیحات
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان

shenoto-ads
shenoto-ads