• 3 سال پیش

  • 164

  • 02:18:15

دولت موقت، بایدها و نبایدها

مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور
0
0
0

دولت موقت، بایدها و نبایدها

مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور
  • 02:18:15

  • 164

  • 3 سال پیش

توضیحات
جلسه پرسش و پاسخ به مناسبت 15 بهمن و نخست وزیری مهندس بازرگان

با صدای
محمدحسین بنی اسدی
ابوالفضل بازرگان
مهدی معتمدی مهر
سرگه بارسقیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads