• 1 سال پیش

  • 4

  • 11:57
مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور - تقی رحمانی

مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور - تقی رحمانی

مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور
0
مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور - تقی رحمانی
  • 11:57

  • 4

  • 1 سال پیش

مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور - تقی رحمانی

مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور
0

توضیحات
بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان

shenoto-ads
shenoto-ads