• 2 سال پیش

  • 35

  • 21:28

سخنرانی های بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس بازرگان - فاطمه گوارایی

مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور
0
0
0

سخنرانی های بیست و ششمین سالگرد درگذشت مهندس بازرگان - فاطمه گوارایی

مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور
  • 21:28

  • 35

  • 2 سال پیش

توضیحات
سخنرانی همایش‌ها، سالگردها و... با موضوع مهندس بازرگان و اصلاحات جامعه محور

با صدای
محمد توسلی
فاطمه گوارایی
حسین نورانی نژاد
مصطفی تاجزاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads