پرچم سفید

Ehsan Tarighat
  36
  میانگین پخش
  3.2K
  تعداد پخش
  201
  دنبال کننده

  پرچم سفید

  Ehsan Tarighat
  36
  میانگین پخش
  3.2K
  تعداد پخش
  201
  دنبال کننده

  تیتو و ملتی بدون پدر معنوی - جنگ بالکان - قسمت ۲...
  تیتو و ملتی بدون پدر معنوی - جنگ بالکان - قسمت ۲
  43:13
  • 28

  • 1 ماه پیش
  43:13
  شروع یک فروپاشی - جنگ بالکان - قسمت ۱...
  شروع یک فروپاشی - جنگ بالکان - قسمت ۱
  48:47
  • 49

  • 2 ماه پیش
  48:47
  جنگ کره - قسمت آخر - معجزه‌ای برای پایان جنگ...
  جنگ کره - قسمت آخر - معجزه‌ای برای پایان جنگ
  41:07
  • 37

  • 3 ماه پیش
  41:07
  جنگ کره - قسمت ۳ - آمریکا در تله‌ی جنگ کره...
  جنگ کره - قسمت ۳ - آمریکا در تله‌ی جنگ کره
  33:17
  • 21

  • 4 ماه پیش
  33:17
  جنگ کره - قسمت ۲ - جهان غافلگیر میشود...
  جنگ کره - قسمت ۲ - جهان غافلگیر میشود
  35:06
  • 19

  • 5 ماه پیش
  35:06
  جنگ کره - قسمت ۱ - جدایی در مدار ۳۸ درجه...
  جنگ کره - قسمت ۱ - جدایی در مدار ۳۸ درجه
  43:45
  • 102

  • 5 ماه پیش
  43:45
  جنگ جهانی اول - قسمت آخر - پایان امپراطوری‌ها و جهانی نو...
  جنگ جهانی اول - قسمت آخر - پایان امپراطوری‌ها و جه...
  38:34
  • 57

  • 6 ماه پیش
  38:34
  جنگ جهانی اول - قسمت ۱۴ - آمریکای تازه وارد و نزدیکی به پایانی تلخ...
  جنگ جهانی اول - قسمت ۱۴ - آمریکای تازه وارد و نزدی...
  41:15
  • 37

  • 7 ماه پیش
  41:15
  جنگ جهانی اول - قسمت ۱۳ - تولد جمهوری سرخ...
  جنگ جهانی اول - قسمت ۱۳ - تولد جمهوری سرخ
  41:59
  • 40

  • 7 ماه پیش
  41:59
  جنگ جهانی اول - قسمت ۱۲ - از آلپ تا بین‌النهرین...
  جنگ جهانی اول - قسمت ۱۲ - از آلپ تا بین‌النهرین
  56:05
  • 48

  • 9 ماه پیش
  56:05
  ضمیمه ویژه ۳ - گروه نظامی واگنر از تولد تا طغیان...
  ضمیمه ویژه ۳ - گروه نظامی واگنر از تولد تا طغیان
  22:15
  • 39

  • 9 ماه پیش
  22:15
  ضمیمه ۲ - آیا نبرد استالینگراد از اول محکوم به شکست بود؟...
  ضمیمه ۲ - آیا نبرد استالینگراد از اول محکوم به شکس...
  22:28
  • 46

  • 9 ماه پیش
  22:28
  جنگ جهانی اول - قسمت ۱۱ - زورآزمایی‌هایی در هر جبهه...
  جنگ جهانی اول - قسمت ۱۱ - زورآزمایی‌هایی در هر جبه...
  57:55
  • 73

  • 10 ماه پیش
  57:55
  جنگ جهانی اول - قسمت ۱۰ - عقب‌نشینی بزرگ...
  جنگ جهانی اول - قسمت ۱۰ - عقب‌نشینی بزرگ
  55:31
  • 39

  • 11 ماه پیش
  55:31
  جنگ جهانی اول - قسمت ۹ - جنگ فراسوی اروپا...
  جنگ جهانی اول - قسمت ۹ - جنگ فراسوی اروپا
  59:45
  • 49

  • 1 سال پیش
  59:45
  جنگ جهانی اول - قسمت ۸ - چاناق‌قلعه غیرقابل عبوره...
  جنگ جهانی اول - قسمت ۸ - چاناق‌قلعه غیرقابل عبوره
  58:34
  • 50

  • 1 سال پیش
  58:34
  ضمیمه ۱ - فرار بزرگ...
  ضمیمه ۱ - فرار بزرگ
  12:41
  • 55

  • 1 سال پیش
  12:41
  جنگ جهانی اول - قسمت ۷ - نبرد گالیسیا شروعی برای اتریش...
  جنگ جهانی اول - قسمت ۷ - نبرد گالیسیا شروعی برای ا...
  28:49
  • 41

  • 1 سال پیش
  28:49
  جنگ جهانی اول - قسمت ۶ - جنگ بزرگ...
  جنگ جهانی اول - قسمت ۶ - جنگ بزرگ
  37:56
  • 47

  • 1 سال پیش
  37:56
  جنگ جهانی اول - قسمت ۵ - نبرد تاننبرگ...
  جنگ جهانی اول - قسمت ۵ - نبرد تاننبرگ
  26:51
  • 45

  • 1 سال پیش
  26:51
  نبرد برلین و پایان یک دوره سیاه - بخش دوم...
  نبرد برلین و پایان یک دوره سیاه - بخش دوم
  47:38
  • 41

  • 1 سال پیش
  47:38
  نبرد برلین و پایان یک دوره سیاه - بخش اول...
  نبرد برلین و پایان یک دوره سیاه - بخش اول
  37:35
  • 38

  • 1 سال پیش
  37:35
  جنگ جهانی اول - قسمت ۴ - سقوط آنتورپ و دو نبرد از شرق تا غرب...
  جنگ جهانی اول - قسمت ۴ - سقوط آنتورپ و دو نبرد از ...
  33:21
  • 45

  • 1 سال پیش
  33:21
  جنگ جهانی اول - قسمت ۳ - جنگ خندق‌ها و معجزه تاکسی‌ها...
  جنگ جهانی اول - قسمت ۳ - جنگ خندق‌ها و معجزه تاکسی...
  35:34
  • 34

  • 1 سال پیش
  35:34
  جنگ جهانی اول - قسمت ۲ - نبرد مرزها...
  جنگ جهانی اول - قسمت ۲ - نبرد مرزها
  38:07
  • 54

  • 1 سال پیش
  38:07
  جنگ جهانی اول - قسمت ۱ - جهان در آستانه آتش...
  جنگ جهانی اول - قسمت ۱ - جهان در آستانه آتش
  50:12
  • 140

  • 1 سال پیش
  50:12
  پرونده دوم - قسمت ۱۱ - ایران میزبان لهستانی‌های جنگ‌زده...
  پرونده دوم - قسمت ۱۱ - ایران میزبان لهستانی‌های جن...
  39:45
  • 42

  • 1 سال پیش
  39:45
  پرونده دوم - قسمت ۱۰ - میهمانان ناخوانده تهران...
  پرونده دوم - قسمت ۱۰ - میهمانان ناخوانده تهران
  39:45
  • 30

  • 2 سال پیش
  39:45
  پرونده دوم - قسمت ۹ - ایران پل پیروزی...
  پرونده دوم - قسمت ۹ - ایران پل پیروزی
  37:34
  • 22

  • 2 سال پیش
  37:34
  پرونده دوم - قسمت ۸ - سربازان پل آهنی رود ارس...
  پرونده دوم - قسمت ۸ - سربازان پل آهنی رود ارس
  35:54
  • 27

  • 2 سال پیش
  35:54
  پرونده دوم - قسمت ۷ - تبریز شهر مدافعان بزرگ...
  پرونده دوم - قسمت ۷ - تبریز شهر مدافعان بزرگ
  41:19
  • 28

  • 2 سال پیش
  41:19
  پرونده دوم - قسمت ۶ - دانسترفورس یک نبرد نفتی بعد از نبرد بزرگ...
  پرونده دوم - قسمت ۶ - دانسترفورس یک نبرد نفتی بعد ...
  40:00
  • 29

  • 2 سال پیش
  40:00
  عملیات کربلای ۴ - پرونده ۷ عملیات...
  عملیات کربلای ۴ - پرونده ۷ عملیات
  29:22
  • 35

  • 2 سال پیش
  29:22
  عملیات والفجر ۸ - پرونده ۷ عملیات...
  عملیات والفجر ۸ - پرونده ۷ عملیات
  28:56
  • 27

  • 2 سال پیش
  28:56
  عملیات خیبر - پرونده ۷ عملیات...
  عملیات خیبر - پرونده ۷ عملیات
  23:19
  • 30

  • 2 سال پیش
  23:19
  عملیات بیت المقدس - پرونده ۷ عملیات...
  عملیات بیت المقدس - پرونده ۷ عملیات
  29:26
  • 29

  • 2 سال پیش
  29:26
  حمله به اچ ۳ - پرونده ۷ عملیات...
  حمله به اچ ۳ - پرونده ۷ عملیات
  17:33
  • 34

  • 2 سال پیش
  17:33
  عملیات ثامن الائمه - پرونده ۷ عملیات...
  عملیات ثامن الائمه - پرونده ۷ عملیات
  20:07
  • 32

  • 2 سال پیش
  20:07
  عملیات سوسنگرد - پرونده ۷ عملیات...
  عملیات سوسنگرد - پرونده ۷ عملیات
  21:16
  • 48

  • 2 سال پیش
  21:16
  پرونده دوم - قسمت ۵ - یک سرزمین یک جنگل...
  پرونده دوم - قسمت ۵ - یک سرزمین یک جنگل
  44:11
  • 22

  • 2 سال پیش
  44:11
  پرونده دوم - قسمت ۴ - دلیران ایران مردم بوشهر...
  پرونده دوم - قسمت ۴ - دلیران ایران مردم بوشهر
  44:12
  • 25

  • 2 سال پیش
  44:12
  پرونده دوم - قسمت ۳ - ایران برای همه هیچ کس برای ایران...
  پرونده دوم - قسمت ۳ - ایران برای همه هیچ کس برای ا...
  40:58
  • 19

  • 2 سال پیش
  40:58
  پرونده دوم - قسمت ۲ - ایران در مقابل مثلث شرارت...
  پرونده دوم - قسمت ۲ - ایران در مقابل مثلث شرارت
  47:38
  • 27

  • 2 سال پیش
  47:38
  پرونده دوم - قسمت ۱ - ایران و قحطی بزرگ...
  پرونده دوم - قسمت ۱ - ایران و قحطی بزرگ
  01:13:53
  • 45

  • 2 سال پیش
  01:13:53
  جنایات جنگ جهانی دوم - از متفقین تا متحدین...
  جنایات جنگ جهانی دوم - از متفقین تا متحدین
  01:42:22
  • 38

  • 3 سال پیش
  01:42:22
  اردوگاه‌های مرگ و هولوکاست؛ سکه‌ای با دو رو...
  اردوگاه‌های مرگ و هولوکاست؛ سکه‌ای با دو رو
  01:10:19
  • 53

  • 3 سال پیش
  01:10:19
  دادگاه نورنبرگ...
  دادگاه نورنبرگ
  56:44
  • 36

  • 3 سال پیش
  56:44
  حوالی پرچم سفید؛ نیم سنگ نیم شیشه...
  حوالی پرچم سفید؛ نیم سنگ نیم شیشه
  28:28
  • 28

  • 3 سال پیش
  28:28
  قسمت ۲۷ - پرونده جنگ جهانی دوم: هیروشیما و ناگازاکی نغمه‌ای بر آتش و خشم...
  قسمت ۲۷ - پرونده جنگ جهانی دوم: هیروشیما و ناگازاک...
  01:27:08
  • 36

  • 3 سال پیش
  01:27:08
  قسمت ۲۶ - پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد پایانی، سقوط برلین...
  قسمت ۲۶ - پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد پایانی، سقوط ...
  44:20
  • 26

  • 3 سال پیش
  44:20
  shenoto-ads
  shenoto-ads