پادکست کتاب خوانی استودیو کادانس

Cadence Cast
  6
  میانگین پخش
  233
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  پادکست کتاب خوانی استودیو کادانس

  Cadence Cast
  6
  میانگین پخش
  233
  تعداد پخش
  6
  دنبال کننده

  در انتظار گودو- معرفی-فصل دوم...
  در انتظار گودو- معرفی-فصل دوم
  02:18
  • 1

  • 1 ماه پیش
  02:18
  دنياي قشنگ نو-بخش هجدهم(پاياني)...
  دنياي قشنگ نو-بخش هجدهم(پاياني)
  46:28
  • 15

  • 9 ماه پیش
  46:28
  دنياي قشنگ نو- معرفي بخش هجدهم(پاياني)...
  دنياي قشنگ نو- معرفي بخش هجدهم(پاياني)
  01:44
  • 4

  • 9 ماه پیش
  01:44
  دنیای قشنگ نو-بخش هفدهم...
  دنیای قشنگ نو-بخش هفدهم
  28:00
  • 4

  • 9 ماه پیش
  28:00
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش هفدهم...
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش هفدهم
  03:24
  • 4

  • 9 ماه پیش
  03:24
  دنياي قشنگ نو-بخش شانزدهم...
  دنياي قشنگ نو-بخش شانزدهم
  32:52
  • 7

  • 9 ماه پیش
  32:52
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش شانزدهم...
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش شانزدهم
  02:18
  • 7

  • 9 ماه پیش
  02:18
  دنياي قشنگ نو-بخش پانزدهم...
  دنياي قشنگ نو-بخش پانزدهم
  19:26
  • 5

  • 9 ماه پیش
  19:26
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش پانزدهم...
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش پانزدهم
  03:07
  • 9

  • 9 ماه پیش
  03:07
  دنياي قشنگ نو-بخش چهاردهم...
  دنياي قشنگ نو-بخش چهاردهم
  25:16
  • 6

  • 9 ماه پیش
  25:16
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش چهاردهم...
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش چهاردهم
  03:22
  • 5

  • 9 ماه پیش
  03:22
  دنياي قشنگ نو-بخش سيزدهم...
  دنياي قشنگ نو-بخش سيزدهم
  26:09
  • 5

  • 10 ماه پیش
  26:09
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش سيزدهم...
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش سيزدهم
  02:53
  • 4

  • 10 ماه پیش
  02:53
  دنياي قشنگ نو-بخش دوازدهم...
  دنياي قشنگ نو-بخش دوازدهم
  27:58
  • 4

  • 10 ماه پیش
  27:58
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش دوازدهم...
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش دوازدهم
  03:14
  • 6

  • 10 ماه پیش
  03:14
  دنياي قشنگ نو-بخش يازدهم...
  دنياي قشنگ نو-بخش يازدهم
  43:56
  • 4

  • 10 ماه پیش
  43:56
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش يازدهم...
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش يازدهم
  03:47
  • 4

  • 10 ماه پیش
  03:47
  دنياي قشنگ نو-بخش دهم...
  دنياي قشنگ نو-بخش دهم
  15:41
  • 6

  • 10 ماه پیش
  15:41
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش دهم...
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش دهم
  04:04
  • 4

  • 10 ماه پیش
  04:04
  دنياي قشنگ نو-بخش نهم...
  دنياي قشنگ نو-بخش نهم
  12:58
  • 6

  • 10 ماه پیش
  12:58
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش نهم...
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش نهم
  02:48
  • 4

  • 10 ماه پیش
  02:48
  دنياي قشنگ نو-بخش هشتم...
  دنياي قشنگ نو-بخش هشتم
  43:34
  • 3

  • 11 ماه پیش
  43:34
  دنياي قشنگ نو-فصل هشتم-معرفي...
  دنياي قشنگ نو-فصل هشتم-معرفي
  05:20
  • 3

  • 11 ماه پیش
  05:20
  دنياي قشنگ نو-بخش هفتم...
  دنياي قشنگ نو-بخش هفتم
  39:37
  • 3

  • 11 ماه پیش
  39:37
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش هفتم...
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش هفتم
  04:09
  • 5

  • 11 ماه پیش
  04:09
  دنياي قشنگ نو- قسمت ششم...
  دنياي قشنگ نو- قسمت ششم
  43:03
  • 3

  • 1 سال پیش
  43:03
  دنياي قشنگ نو-معرفي قسمت ششم...
  دنياي قشنگ نو-معرفي قسمت ششم
  05:28
  • 4

  • 1 سال پیش
  05:28
  دنياي قشنگ نو-قسمت پنجم...
  دنياي قشنگ نو-قسمت پنجم
  33:37
  • 3

  • 1 سال پیش
  33:37
  دنياي قشنگ نو-معرفي قسمت پنجم...
  دنياي قشنگ نو-معرفي قسمت پنجم
  05:50
  • 3

  • 1 سال پیش
  05:50
  دنياي قشنگ نو-بخش چهارم...
  دنياي قشنگ نو-بخش چهارم
  31:29
  • 5

  • 1 سال پیش
  31:29
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش چهارم...
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش چهارم
  06:24
  • 3

  • 1 سال پیش
  06:24
  دنياي قشنگ نو بخش سوم...
  دنياي قشنگ نو بخش سوم
  53:01
  • 3

  • 1 سال پیش
  53:01
  دنياي قشنگ نو بخش سوم-معرفي...
  دنياي قشنگ نو بخش سوم-معرفي
  04:38
  • 4

  • 1 سال پیش
  04:38
  دنياي قشنگ نو- بخش دوم...
  دنياي قشنگ نو- بخش دوم
  23:56
  • 4

  • 1 سال پیش
  23:56
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش دوم...
  دنياي قشنگ نو-معرفي بخش دوم
  02:34
  • 5

  • 1 سال پیش
  02:34
  دنياي قشنگ نو- بخش اول...
  دنياي قشنگ نو- بخش اول
  37:29
  • 10

  • 1 سال پیش
  37:29
  دنياي قشنگ نو- بخش 1 -موضوع...
  دنياي قشنگ نو- بخش 1 -موضوع
  05:47
  • 7

  • 1 سال پیش
  05:47
  دنياي قشنگ نو- پيش درامد 2...
  دنياي قشنگ نو- پيش درامد 2
  12:24
  • 9

  • 1 سال پیش
  12:24
  دنياي قشنگ نو- پيش درامد 1...
  دنياي قشنگ نو- پيش درامد 1
  15:33
  • 6

  • 1 سال پیش
  15:33
  دنياي قشنگ نو- پيش گفتار 2...
  دنياي قشنگ نو- پيش گفتار 2
  07:26
  • 7

  • 1 سال پیش
  07:26
  دنياي قشنگ نو- پيش گفتار 1...
  دنياي قشنگ نو- پيش گفتار 1
  06:45
  • 5

  • 1 سال پیش
  06:45
  در این اپیزود پیش گفتار کتاب دنیای قشنگ نو نوشته الدس هاکسلی و ترجمه سعید حمیدیان رو می خونم همونطور که قبلا گفتم درهمواره سعی میکنم که کتاب ها رو به طور کامل بخونم و این کارم دو دلیل داره اول اینکه...

  در این اپیزود پیش گفتار کتاب دنیای قشنگ نو نو...

  06:45
  • 7

  • 1 سال پیش
  06:45
  دنياي قشنگ نو-معرفي کتاب...
  دنياي قشنگ نو-معرفي کتاب
  03:45
  • 11

  • 1 سال پیش
  03:45
  • 6

  • 1 سال پیش
  معرفی پادکست...
  معرفی پادکست
  01:56
  • 6

  • 1 سال پیش
  01:56
  shenoto-ads
  shenoto-ads