باده پرست (پادکست حافظ خوانی)

None
  22
  میانگین پخش
  371
  تعداد پخش
  10
  دنبال کننده

  باده پرست (پادکست حافظ خوانی)

  None
  22
  میانگین پخش
  371
  تعداد پخش
  10
  دنبال کننده

  قسمت شانزدهم (سرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کند)...
  قسمت شانزدهم (سرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کند)
  30:35
  • 89

  • 2 سال پیش
  30:35
  قسمت پانزدهم (گل در بر و می در کف و معشوق به کام است)...
  قسمت پانزدهم (گل در بر و می در کف و معشوق به کام ا...
  23:24
  • 37

  • 3 سال پیش
  23:24
  قسمت چهاردهم (چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست)...
  قسمت چهاردهم (چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست)
  30:21
  • 37

  • 3 سال پیش
  30:21
  قسمت سیزدهم (به ملازمان سلطان که رساند این دعا را)...
  قسمت سیزدهم (به ملازمان سلطان که رساند این دعا را)
  21:41
  • 13

  • 3 سال پیش
  21:41
  قسمت دوازدهم (دمی با غم بسر بردن جهان یکسر نمی‌ارزد)...
  قسمت دوازدهم (دمی با غم بسر بردن جهان یکسر نمی‌ارز...
  24:31
  • 13

  • 3 سال پیش
  24:31
  قسمت یازدهم (یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور)...
  قسمت یازدهم (یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور)
  29:57
  • 12

  • 3 سال پیش
  29:57
  قسمت دهم (که بوی خیر ز زهد و ریا نمی‌آید)...
  قسمت دهم (که بوی خیر ز زهد و ریا نمی‌آید)
  22:32
  • 7

  • 3 سال پیش
  22:32
  قسمت نهم (یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد)...
  قسمت نهم (یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد)
  22:04
  • 11

  • 3 سال پیش
  22:04
  قسمت هشتم (برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر)...
  قسمت هشتم (برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر)
  17:57
  • 11

  • 3 سال پیش
  17:57
  قسمت هفتم (ما بی‌غمان مست دل از دست داده‌ایم)...
  قسمت هفتم (ما بی‌غمان مست دل از دست داده‌ایم)
  20:13
  • 11

  • 3 سال پیش
  20:13
  قسمت ششم (غریب را دل سرگشته با وطن باشد)...
  قسمت ششم (غریب را دل سرگشته با وطن باشد)
  17:14
  • 12

  • 3 سال پیش
  17:14
  قسمت پنجم (مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست)...
  قسمت پنجم (مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست)
  12:15
  • 11

  • 4 سال پیش
  12:15
  قسمت چهارم (زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم)...
  قسمت چهارم (زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم)
  13:50
  • 8

  • 4 سال پیش
  13:50
  قسمت سوم (سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد)...
  قسمت سوم (سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد)
  25:58
  • 17

  • 4 سال پیش
  25:58
  قسمت دوم (چل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت)...
  قسمت دوم (چل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت)
  23:54
  • 25

  • 4 سال پیش
  23:54
  قسمت اول (بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ)...
  قسمت اول (بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ)
  08:20
  • 31

  • 4 سال پیش
  08:20
  تو این پادکست چی کار می‌خوایم بکنیم؟...
  تو این پادکست چی کار می‌خوایم بکنیم؟
  03:07
  • 26

  • 4 سال پیش
  03:07
  shenoto-ads
  shenoto-ads