• 3 سال پیش

  • 37

  • 30:21

قسمت چهاردهم (چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست)

باده پرست (پادکست حافظ خوانی)
0
0
0

قسمت چهاردهم (چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست)

باده پرست (پادکست حافظ خوانی)
  • 30:21

  • 37

  • 3 سال پیش

توضیحات
قسمت چهاردهم (چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست)

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads