امام علی (ع)

[]
  17
  میانگین پخش
  294
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  امام علی (ع)

  []
  17
  میانگین پخش
  294
  تعداد پخش
  5
  دنبال کننده

  2-09-جایگزینی با اهل کتاب...
  2-09-جایگزینی با اهل کتاب
  39:53
  • 46

  • 2 سال پیش
  39:53
  2-08-اجتهاد صحابه قسمت دوم...
  2-08-اجتهاد صحابه قسمت دوم
  38:43
  • 12

  • 2 سال پیش
  38:43
  2-07-اجتهاد صحابه قسمت اول...
  2-07-اجتهاد صحابه قسمت اول
  39:45
  • 12

  • 2 سال پیش
  39:45
  2-06-عدالت صحابه قسمت دوم...
  2-06-عدالت صحابه قسمت دوم
  37:20
  • 14

  • 2 سال پیش
  37:20
  2-05- عدالت صحابه قسمت اول...
  2-05- عدالت صحابه قسمت اول
  38:36
  • 12

  • 3 سال پیش
  38:36
  2-04-غربت اهل بیت (ع) 2 : جایگزین سازی...
  2-04-غربت اهل بیت (ع) 2 : جایگزین سازی
  34:23
  • 11

  • 3 سال پیش
  34:23
  2-3- غربت اهل بیت (ع) 1 : تحریف...
  2-3- غربت اهل بیت (ع) 1 : تحریف
  37:59
  • 11

  • 3 سال پیش
  37:59
  2-2-فتح ایران و موضع اهل بیت (ع) در برابر آن...
  2-2-فتح ایران و موضع اهل بیت (ع) در برابر آن
  34:37
  • 18

  • 3 سال پیش
  34:37
  2-1-چرا مردم پس از رسول خدا اهل بیت را همراهی نکردند؟...
  2-1-چرا مردم پس از رسول خدا اهل بیت را همراهی نکرد...
  38:15
  • 19

  • 3 سال پیش
  38:15
  1-9-قسمت ویژه : مساله وحدت...
  1-9-قسمت ویژه : مساله وحدت
  43:12
  • 16

  • 3 سال پیش
  43:12
  1-8-اقدامات حکومت، فدکیه و شهادت حضرت زهرا (س)...
  1-8-اقدامات حکومت، فدکیه و شهادت حضرت زهرا (س)
  39:56
  • 19

  • 3 سال پیش
  39:56
  1-7-نقش آفرینی حضرت زهرا (س) در شکستن فضای سیاسی...
  1-7-نقش آفرینی حضرت زهرا (س) در شکستن فضای سیاسی
  33:30
  • 16

  • 3 سال پیش
  33:30
  1-6-روزهای اولیه امامت امیرالمؤمنین (ع)، سقیفه و دفن پیامبر (ص)...
  1-6-روزهای اولیه امامت امیرالمؤمنین (ع)، سقیفه و د...
  31:41
  • 22

  • 3 سال پیش
  31:41
  1-5 ترور و لحظات حساس پایان عمر پیامبر (ص) با تحرک منافقان و نفوذیها...
  1-5 ترور و لحظات حساس پایان عمر پیامبر (ص) با تحرک...
  35:24
  • 15

  • 3 سال پیش
  35:24
  1-4-شرایط جامعه در پایان نبوت: تدبیر پیامبر اکرم و شاخص سازی علی (ع)...
  1-4-شرایط جامعه در پایان نبوت: تدبیر پیامبر اکرم و...
  34:11
  • 10

  • 3 سال پیش
  34:11
  1-3- شرایط جامعه در پایان نبوت: تفکیک امور دین و دنیا...
  1-3- شرایط جامعه در پایان نبوت: تفکیک امور دین و د...
  40:36
  • 13

  • 3 سال پیش
  40:36
  1-2-شرایط جامعه در پایان نبوت: تخریب شخصیت پیامبر (ص)...
  1-2-شرایط جامعه در پایان نبوت: تخریب شخصیت پیامبر ...
  35:57
  • 13

  • 3 سال پیش
  35:57
  1-1-شرایط جامعه در پایان نبوت: عادی سازی پیامبر (ص)...
  1-1-شرایط جامعه در پایان نبوت: عادی سازی پیامبر (ص...
  33:02
  • 15

  • 3 سال پیش
  33:02
  shenoto-ads
  shenoto-ads