• 3 سال پیش

  • 17

  • 38:15

2-1-چرا مردم پس از رسول خدا اهل بیت را همراهی نکردند؟

امام علی (ع)
0
0
0

2-1-چرا مردم پس از رسول خدا اهل بیت را همراهی نکردند؟

امام علی (ع)
  • 38:15

  • 17

  • 3 سال پیش

توضیحات
2-1-چرا مردم پس از رسول خدا اهل بیت را همراهی نکردند؟

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads