• 3 سال پیش

  • 401

  • 05:09

فروش و بازاریابی - روانشناسی رنگ در بازاریابی و برند

مدیران ایران
0
0
0

فروش و بازاریابی - روانشناسی رنگ در بازاریابی و برند

مدیران ایران
  • 05:09

  • 401

  • 3 سال پیش

توضیحات
پادکست‌هایی که به رشد مهارت‌های بازاریابی و فروش ما کمک می‌کنند.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads