• 4 سال پیش

  • 510

  • 00:47

ترتیل - آیه 261 سوره بقره - حسین اصفهانیان

رَتِّل مَعِی (با من بخوان) - حسين اصفهانيان
3
3
0

ترتیل - آیه 261 سوره بقره - حسین اصفهانیان

رَتِّل مَعِی (با من بخوان) - حسين اصفهانيان
  • 00:47

  • 510

  • 4 سال پیش

توضیحات
ترتیل سور و قطعات و آیاتی از قرآن کریم

با صدای
حسین اصفهانیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads