رَتِّل مَعِی (با من بخوان) - حسين اصفهانيان

رَتِّل مَعِی (با من بخوان) - حسين اصفهانيان

حسین اصفهانیان
112
میانگین پخش
10.4K
تعداد پخش
11
دنبال کننده
رَتِّل مَعِی (با من بخوان) - حسين اصفهانيان

رَتِّل مَعِی (با من بخوان) - حسين اصفهانيان

حسین اصفهانیان
112
میانگین پخش
10.4K
تعداد پخش
11
دنبال کننده

عاشقانه های جوشن کبیر - Joshan kabir (29)
پخش از صفحه اینستاگرامی Joshankabir_
پخش از صفحه اینستاگرامی Joshankabir_
01:54
 • 30

 • 1 سال پیش
01:54
عاشقانه های جوشن کبیر - Joshan kabir (28)
پخش از صفحه اینستاگرامی Joshankabir_
پخش از صفحه اینستاگرامی Joshankabir_
03:32
 • 24

 • 1 سال پیش
03:32
ترتیل - آیات 25 الی 28 سوره طه - حسین اصفهانیان
ترتیل سور و قطعات و آیاتی از قرآن کریم
ترتیل سور و قطعات و آیاتی از قرآن کریم
00:34
 • 93

 • 1 سال پیش
00:34
ترتیل - آیات 42 الی 47 سوره مدثر - حسین اصفهانیان
ترتیل سور و قطعات و آیاتی از قرآن کریم
ترتیل سور و قطعات و آیاتی از قرآن کریم
00:47
 • 84

 • 1 سال پیش
00:47
ترتیل - سوره مبارکه قدر - حسین اصفهانیان
ترتیل سور و قطعات و آیاتی از قرآن کریم
ترتیل سور و قطعات و آیاتی از قرآن کریم
00:53
 • 133

 • 1 سال پیش
00:53
ترتیل - سوره مبارکه حمد - حسین اصفهانیان
ترتیل سور و قطعات و آیاتی از قرآن کریم
ترتیل سور و قطعات و آیاتی از قرآن کریم
01:03
 • 120

 • 1 سال پیش
01:03
ترتیل - آیه 156 سوره بقره - حسین اصفهانیان
ترتیل سور و قطعات و آیاتی از قرآن کریم
ترتیل سور و قطعات و آیاتی از قرآن کریم
01:05
 • 70

 • 1 سال پیش
01:05
ترتیل - آیه 88 سوره انبیا - حسین اصفهانیان
ترتیل سور و قطعات و آیاتی از قرآن کریم
ترتیل سور و قطعات و آیاتی از قرآن کریم
00:33
 • 56

 • 1 سال پیش
00:33
ترتیل - آیه 23 سوره شوری - حسین اصفهانیان
ترتیل سور و قطعات و آیاتی از قرآن کریم
ترتیل سور و قطعات و آیاتی از قرآن کریم
01:16
 • 69

 • 1 سال پیش
01:16
ترتیل - آیات 2و3 سوره صف - حسین اصفهانیان
ترتیل سور و قطعات و آیاتی از قرآن کریم
ترتیل سور و قطعات و آیاتی از قرآن کریم
00:44
 • 81

 • 1 سال پیش
00:44
shenoto-ads
shenoto-ads