• 2 سال پیش

  • 110

  • 00:34

ترتیل - آیه 186 سوره بقره - حسین اصفهانیان

رَتِّل مَعِی (با من بخوان) - حسين اصفهانيان
1
1
0

ترتیل - آیه 186 سوره بقره - حسین اصفهانیان

رَتِّل مَعِی (با من بخوان) - حسين اصفهانيان
  • 00:34

  • 110

  • 2 سال پیش

توضیحات
ترتیل سور و قطعات و آیاتی از قرآن کریم

با صدای
حسین اصفهانیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads