• 1 سال پیش

  • 79

  • 00:34
ترتیل - آیه 186 سوره بقره - حسین اصفهانیان

ترتیل - آیه 186 سوره بقره - حسین اصفهانیان

رَتِّل مَعِی (با من بخوان) - حسين اصفهانيان
1
ترتیل - آیه 186 سوره بقره - حسین اصفهانیان
  • 00:34

  • 79

  • 1 سال پیش

ترتیل - آیه 186 سوره بقره - حسین اصفهانیان

رَتِّل مَعِی (با من بخوان) - حسين اصفهانيان
1

توضیحات
ترتیل سور و قطعات و آیاتی از قرآن کریم

با صدای
حسین اصفهانیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads