• 1 سال پیش

  • 133

  • 00:53
ترتیل - سوره مبارکه قدر - حسین اصفهانیان

ترتیل - سوره مبارکه قدر - حسین اصفهانیان

رَتِّل مَعِی (با من بخوان) - حسين اصفهانيان
0
ترتیل - سوره مبارکه قدر - حسین اصفهانیان
  • 00:53

  • 133

  • 1 سال پیش

ترتیل - سوره مبارکه قدر - حسین اصفهانیان

رَتِّل مَعِی (با من بخوان) - حسين اصفهانيان
0

توضیحات
ترتیل سور و قطعات و آیاتی از قرآن کریم

با صدای
حسین اصفهانیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads