• 3 سال پیش

  • 105

  • 06:16
دوره "رفع کم حرفی و خجالت" - Shyness Day 01

دوره "رفع کم حرفی و خجالت" - Shyness Day 01

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
16
دوره "رفع کم حرفی و خجالت" - Shyness Day 01
  • 06:16

  • 105

  • 3 سال پیش

دوره "رفع کم حرفی و خجالت" - Shyness Day 01

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
16

توضیحات
در این دوره خواهیم آموخت: - چگونه کم حرفی خودمان را رفع کنیم؟ - چگونه در هر جمعی خوب صحبت کنیم؟ - چگونه نفس کم نیاوریم؟ - چگونه ذهنمان را برای صحبت کردن تقویت کنیم؟ - چگونه اعتماد به نفس بالایی داشته باشیم؟ - چگونه خجالتی بودنمان را رفع کنیم؟ - چگونه از درونگرایی به برونگرایی میل کنیم؟ - و ده‌ها مورد دیگر مدرس: امیر مصطفی

با صدای
امیر مصطفی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads