• 4 سال پیش

  • 71

  • 04:00

کتاب صوتی "مکالمات تلفنی موثر" - phone 03

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
1
1
0

کتاب صوتی "مکالمات تلفنی موثر" - phone 03

آموزش سخنرانی ، فن بیان و مذاکره با امیر مصطفی
  • 04:00

  • 71

  • 4 سال پیش

توضیحات
در کتاب "مکالمات تلفنی موثر" این موراد را بررسی کرده‌ایم: - چگونه قبل از مکالمه تلفنی، خودمان را آماده کنیم؟ - چگونه یک سناریو قدرتمند برای مکالمات تلفنی آماده کنیم؟ - در مورد چه موضوعاتی باید از قبل فکر کنیم؟ - چگونه در حین مکالمات تلفنی موثرتر عمل کنیم؟ - نکات ضروری در مکالمات تلفنی موثر چیست؟ - و ده‌ها مورد دیگر

shenoto-ads
shenoto-ads