• 6 سال پیش

  • 23

  • 08:02

گفتگوی تیوال با سلیم باشکوه

آوای تیوال
0
0
0

گفتگوی تیوال با سلیم باشکوه

آوای تیوال
  • 08:02

  • 23

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با سلیم باشکوه / نویسنده و کارگردان. گفتگو کننده: نازنین موسوی درباره نمایش از پشت پلک های نیمه باز

با صدای
سلیم باشکوه
نازنین موسوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads