• 5 سال پیش

  • 21

  • 08:02
گفتگوی تیوال با سلیم باشکوه

گفتگوی تیوال با سلیم باشکوه

آوای تیوال
0
گفتگوی تیوال با سلیم باشکوه
  • 08:02

  • 21

  • 5 سال پیش

گفتگوی تیوال با سلیم باشکوه

آوای تیوال
0

توضیحات
گفتگوی تیوال با سلیم باشکوه / نویسنده و کارگردان. گفتگو کننده: نازنین موسوی درباره نمایش از پشت پلک های نیمه باز

با صدای
سلیم باشکوه
نازنین موسوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads