• 6 سال پیش

  • 20

  • 07:34

گفتگوی تیوال با شهرام آذرمهر

آوای تیوال
0
0
0

گفتگوی تیوال با شهرام آذرمهر

آوای تیوال
  • 07:34

  • 20

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با شهرام آذرمهر / نویسنده و کارگردان . گفتگو کننده: مهشاد حجتی درباره نمایش رویای آمریکایی

با صدای
شهرام آذرمهر
مهشاد حجتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads