• 6 سال پیش

  • 21

  • 06:33

گفتگوی تیوال با آلبرت بیگ جانی

آوای تیوال
0
0
0

گفتگوی تیوال با آلبرت بیگ جانی

آوای تیوال
  • 06:33

  • 21

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با آلبرت بیگ جانی / کارگردان. گفتگو کننده: نازنین موسوی درباره نمایش چمدان و سگ ملوس

با صدای
آلبرت بیگ جانی
نازنین موسوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads