• 5 سال پیش

  • 39

  • 11:08
گفتگوی تیوال با هادی مرزبان

گفتگوی تیوال با هادی مرزبان

آوای تیوال
0
گفتگوی تیوال با هادی مرزبان
0
0

گفتگوی تیوال با هادی مرزبان

آوای تیوال
  • 11:08

  • 39

  • 5 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با هادی مرزبان / کارگردان. گفتگو کننده: پرند محمدی درباره نمایش بنگاه تیاترال

با صدای
هادی مرزبان
پرند محمدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads