• 5 سال پیش

  • 25

  • 12:48
گفتگوی تیوال با گلچهر دامغانی

گفتگوی تیوال با گلچهر دامغانی

آوای تیوال
0
گفتگوی تیوال با گلچهر دامغانی
0
0

گفتگوی تیوال با گلچهر دامغانی

آوای تیوال
  • 12:48

  • 25

  • 5 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با گلچهر دامغانی / نویسنده و کارگردان. گفتگو کننده: نازنین موسوی درباره نمایش صبحانه در غروب

با صدای
گلچهر دامغانی
نازنین موسوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads