• 5 سال پیش

  • 26

  • 11:45
گفتگوی تیوال با حسینعلی بینوایی و  فاطمه سرلک

گفتگوی تیوال با حسینعلی بینوایی و فاطمه سرلک

آوای تیوال
0
گفتگوی تیوال با حسینعلی بینوایی و  فاطمه سرلک
0
0

گفتگوی تیوال با حسینعلی بینوایی و فاطمه سرلک

آوای تیوال
  • 11:45

  • 26

  • 5 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با حسینعلی بینوایی و فاطمه سرلک / کارگردان و بازیگر. گفتگو کننده: حسین کوهی درباره نمایش گریه ها و خنده های بی دلیل یک زن ...

با صدای
حسینعلی بینوایی
فاطمه سرلک
حسین کوهی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads