• 6 سال پیش

  • 45

  • 18:51

گفتگوی تیوال با علی پیله ور

آوای تیوال
0
0
0

گفتگوی تیوال با علی پیله ور

آوای تیوال
  • 18:51

  • 45

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با علی پیله ور / کارگردان. گفتگو کننده: پرند محمدی درباره نمایش غرب مغموم

با صدای
علی پیله ور
پرند محمدی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads