• 6 سال پیش

  • 19

  • 13:41

گفتگوی تیوال با سورنا زاهدی

آوای تیوال
0
0
0

گفتگوی تیوال با سورنا زاهدی

آوای تیوال
  • 13:41

  • 19

  • 6 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با سورنا زاهدی / نویسنده و کارگردان. گفتگو کننده: رسول حسینی درباره نمایش هرمز

با صدای
سورنا زاهدی
رسول حسینی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads