• 5 سال پیش

  • 14

  • 27:33
گفتگوی تیوال با مسعود دلخواه

گفتگوی تیوال با مسعود دلخواه

آوای تیوال
0
گفتگوی تیوال با مسعود دلخواه
  • 27:33

  • 14

  • 5 سال پیش

گفتگوی تیوال با مسعود دلخواه

آوای تیوال
0

توضیحات
گفتگوی تیوال با مسعود دلخواه / کارگردان. گفتگو کننده: حسین کوهی درباره نمایش مفیستو

با صدای
مسعود دلخواه
حسین کوهی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads