• 5 سال پیش

  • 17

  • 07:08
گفتگوی تیوال با سعید هاشم زاده

گفتگوی تیوال با سعید هاشم زاده

آوای تیوال
0
گفتگوی تیوال با سعید هاشم زاده
0
0

گفتگوی تیوال با سعید هاشم زاده

آوای تیوال
  • 07:08

  • 17

  • 5 سال پیش

توضیحات
گفتگوی تیوال با سعید هاشم زاده / نویسنده و کارگردان . گفتگو کننده: مهشاد حجتی درباره نمایش بایگانی برای یک مساله شخصی

با صدای
سعید هاشم زاده
مهشاد حجتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads