• 5 سال پیش

  • 12

  • 13:21
گزارش آوای تیوال از نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

گزارش آوای تیوال از نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

آوای تیوال
0
گزارش آوای تیوال از نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه
0
0

گزارش آوای تیوال از نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

آوای تیوال
  • 13:21

  • 12

  • 5 سال پیش

توضیحات
گزارش آوای تیوال از نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه گفتگو با - شهرام گیل آبادی / کارگردان - سیما تیرانداز / بازیگر - پانته آ بهرام/ بازیگر - لادن مستوفی/ بازیگر گفتگو کننده: حسین کوهی درباره نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

با صدای
عوامل نمایش یک دقیقه و سیزده ثانیه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads