• 6 سال پیش

  • 982

  • 29:56

در دفاع از تظاهر

ترجمان علوم انسانی
5
5
0

در دفاع از تظاهر

ترجمان علوم انسانی
  • 29:56

  • 982

  • 6 سال پیش

توضیحات
رفتارهای ضدفرهیخته همان‌قدر پُر از افاده است که رفتارهای ضدتظاهر

با صدای
اکرم عبدی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads