• 5 سال پیش

  • 0

  • 12:29
هفت سال با روحِ یک دوست

هفت سال با روحِ یک دوست

ترجمان علوم انسانی
5
هفت سال با روحِ یک دوست
5
0

هفت سال با روحِ یک دوست

ترجمان علوم انسانی
  • 12:29

  • 0

  • 5 سال پیش

توضیحات
راوی رمان «تسلیم» دانشجویی است که با موضوع پایان‌نامه‌اش رفاقتی به هم زده است

با صدای
اکرم عبدی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads