• 5 سال پیش

  • 663

  • 13:30
شاید سلبریتی‌ها زندگی‌تان را پر کرده باشند، ولی دوستتان نیستند

شاید سلبریتی‌ها زندگی‌تان را پر کرده باشند، ولی دوستتان نیستند

ترجمان علوم انسانی
1
شاید سلبریتی‌ها زندگی‌تان را پر کرده باشند، ولی دوستتان نیستند
1
0

شاید سلبریتی‌ها زندگی‌تان را پر کرده باشند، ولی دوستتان نیستند

ترجمان علوم انسانی
  • 13:30

  • 663

  • 5 سال پیش

توضیحات
ناتوانی ما در فهم رابطه میان شهرت و شرکت‌های عظیمْ ظهور ترامپ را ناگزیر کرد

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads