• 6 سال پیش

  • 891

  • 38:45

فرهنگ دیگر فرقی با سرگرمی ندارد

ترجمان علوم انسانی
6
6
0

فرهنگ دیگر فرقی با سرگرمی ندارد

ترجمان علوم انسانی
  • 38:45

  • 891

  • 6 سال پیش

توضیحات
در جهان امروز، فرهنگ یعنی سرگرمی و آنچه سرگرم‌کننده نباشد فرهنگ نیست

با صدای
الیاس گرجی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads