• 5 سال پیش

  • 461

  • 38:45

فرهنگ دیگر فرقی با سرگرمی ندارد

ترجمان علوم انسانی
4
4
0

فرهنگ دیگر فرقی با سرگرمی ندارد

ترجمان علوم انسانی
  • 38:45

  • 461

  • 5 سال پیش

توضیحات
در جهان امروز، فرهنگ یعنی سرگرمی و آنچه سرگرم‌کننده نباشد فرهنگ نیست

با صدای
الیاس گرجی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads