• 5 سال پیش

  • 0

  • 35:30
شرلی جکسون؛ عشق و مرگ

شرلی جکسون؛ عشق و مرگ

ترجمان علوم انسانی
1
شرلی جکسون؛ عشق و مرگ
1
0

شرلی جکسون؛ عشق و مرگ

ترجمان علوم انسانی
  • 35:30

  • 0

  • 5 سال پیش

توضیحات
زندگی و کارنامه نویسنده‌ای که داستان ترسناکش بعد از هفتاد سال هنوز بی‌رقیب محسوب می‌شود

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads