• 6 سال پیش

  • 1.5K

  • 35:30

شرلی جکسون؛ عشق و مرگ

ترجمان علوم انسانی
2
2
0

شرلی جکسون؛ عشق و مرگ

ترجمان علوم انسانی
  • 35:30

  • 1.5K

  • 6 سال پیش

توضیحات
زندگی و کارنامه نویسنده‌ای که داستان ترسناکش بعد از هفتاد سال هنوز بی‌رقیب محسوب می‌شود

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads