• 6 سال پیش

  • 1.2K

  • 17:41

برداشت‌های رمانتیک از عشق ازدواج را نابود می‌کند

ترجمان علوم انسانی
2
2
0

برداشت‌های رمانتیک از عشق ازدواج را نابود می‌کند

ترجمان علوم انسانی
  • 17:41

  • 1.2K

  • 6 سال پیش

توضیحات
بررسی کتاب «جریان عشق» نوشته آلن دوباتن

با صدای
اکرم عبدی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads