• 6 سال پیش

  • 2.6K

  • 12:53

من از امروز صبح، هیپی شده‌ام

ترجمان علوم انسانی
2
2
0

من از امروز صبح، هیپی شده‌ام

ترجمان علوم انسانی
  • 12:53

  • 2.6K

  • 6 سال پیش

توضیحات
اگر باورهای اخلاقی مردم برایتان حکم سرگرمی داشته باشد، آیا می‌شود گفت آدم بدی هستید؟

با صدای
اکرم عبدی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads