• 5 سال پیش

  • 25

  • 04:03
سیستم سازی در کسب وکار قسمت سوم

سیستم سازی در کسب وکار قسمت سوم

مدیر نوین
0
سیستم سازی در کسب وکار قسمت سوم
0
0

سیستم سازی در کسب وکار قسمت سوم

مدیر نوین
  • 04:03

  • 25

  • 5 سال پیش

توضیحات
شما به عنوان یک کارآفرین که آروزیی دارید؟ آیا به آروزی های خود رسیده اید؟ چه کسی برای شما کار می کند؟ این موضوعات را در این فایل صورت به آن می پردازیم. در مسیر تعالی باشید....

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads