• 6 سال پیش

  • 119

  • 05:25

قسمت1: کمپین هدف گذاری در کسب و کار ها

مدیر نوین
0
0
0

قسمت1: کمپین هدف گذاری در کسب و کار ها

مدیر نوین
  • 05:25

  • 119

  • 6 سال پیش

توضیحات
برای هر کسب و کاری هدف گذاری امری مهم و غیر قابل انکار است و هر چه این هدف گذاری بهتر انجام شود کسب و کار شما در مسیر تعالی قرار خواهد گرفت. ما در مجموعه مدیر نوین تلاش داریم این مباحث را برای شما آموزش دهیم تا کسب و کار موفقی را رقم بزنید. در مسیر تعالی باشید...

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads